Billede1
Sommeren 2018 blev vores sommerferie holdt i Danmark. Turen gik blandt andet til Sjælland. Under vores tur, havde Karin sat på facebook at vi var på Sjælland, og pludselig kom der en besked – det var fra Kusine Ane, som Karin ikke har set i 21 år. Ane er præst i Roskilde domkirke, og tilbød en ”kusine” rundtur i kirken, og hvem kan sige nej til det.

Og lad os sige det med det samme, vi er ikke normalt dem der går efter kirker. Men Roskilde domkirke er simpelthen bare noget specielt. Turen blev selvfølgelig ikke mindre interessant, når man har Kusine Ane med, man mærker lige fra første sekund at Ane brænder for sit hverv, og sætter sig ind i tingene. Sidst men ikke mindst, så er Ane en helt fantastisk fortæller.

Roskilde domkirke har en historie som er meget gammel, faktisk mere end 1000 år. Den første kirke blev opført af Harald Blåtand, som døde ca. 985. Trækirken blev i 1000 tallet afløst af en stenkirke. Den nuværende kirke tog sin begyndelse omkring 1170.

Når man kommer ind i kirken, af det nordre våbenhus, også kaldet Oluf Mortensens våbenhus. Kommer man ind i sidegangen til Højkoret, hvor man kan gå til venstre og komme mod ”bagenden” af kirken, eller til højre og komme ned i skibet.

Billede2Sidegangen til højkoret, den hvide væg i venstre side er nedgang til Kongebørnenes krypt.
Vi valgte og gå til venstre, her kommer man ned til selve højkoret, og kan her se en række marmorsarkofager, her finder man blandt andet Dronning Louise, Christian den 5. og Frederik den 4. I højkoret er der blandet andet også personer som Harald Blåtand indmuret. Denne del blev indrettet som kongeligt begravelsessted i slutningen af 1600-tallet.

Billede3Nogle af de meget smukke og gamle kister
Billede4Billedet illustrerer meget godt hvor stor rummet er, også i højden.
Når man går rundt om Højkoret, går man i Koromgangen, og kommer på denne måde til den modsatte side af kirken, hvor der blandet andet er opgang til ”1. sal” m.m.
Vores tur forsatte til Kannikekoret. Her finder vi altertavlen, som er kæmpestor, og udført i Antwerpen omkring 1560. Selve tavlen er 3 fløjet og fortæller hele påskeugens hændelser.

Billede5Den gigantiske og flotte altertavle

Rundt ved koret, er der en lang række bænke – kaldet korstole - i nogle små indhak, oven over disse er der en masse udskæringer, som viser scener fra skabelse historien.

Billede6korstolen ved kannikekoret
Billede7Scener fra skabelseshistorien.
Lige nedenfor Kannikekoret, finder man kirkens døbefond og prædikestol.

Billede8Prædikestolen, bemærk orglet i baggrund på ”1. sal”.

Nede i skibet, ser man den kæmpestore kongeport. Kongeporten benyttes kun til udgang efter vielser, bisættelser og konfirmationer. Porten anvendes kun som indgang ved kongelige besøg, og kun af de kongelige.

Billede9den store kongeport
I det sydlige hjørne finder man også uret, det stammer helt tilbage fra 1400-tallet, og hver time slår Sankt Jørgen dragen ihjel, alt imens den udstøder et vræl. Vrælet stammer fra en orgelpibe som bevist er stemt falsk.

Billede10Uret med Sankt Jørgen der slår dragen ihjel.

Når vi igen er på den nordlige gang, kommer man til en række kapeller, herunder også sarkofagen som er klargjort til Dronning Margrethe. Må være underligt og kunne se sit eget gravmæle.

Billede11Regentens kapel

Billede12Model af regentens sarkofag.

Kapellerne er meget flotte og med mange detaljer. Men et af dem skiller sig dog væsentlig ud, og det er Christian den 4. kapel. Når man kommer op ad trappen til kapellet, så ser man en række kister, og to kæmpe vinduer i den modsatte ende. Mellem disse to vinduer ses et svagt omrids af Jesus på et maleri.

Billede13Den svage kontur af Jesusbilledet når man kommer op ad trappen.

Men allerede i 1600-tallet var man raffinerede, hvis man stiller sig bag statuen af Christian den 4. og kigger mod billedet, mellem hans ben, så åbenbare billedet sig i sin rigtige skikkelse. Det skyldes helt enkelt at hans ben skygger for vinduernes lysindfald.

Billede14Det ”rigtige” billede set gennem benene på statuen (det er desværre lidt rystet).

Men dette er ikke det eneste i dette fabelagtige kapel. På væggen – som er flot udsmykket, fornemmer man søjler, rammer og afsatser. Men igen det hele er malet! – vildt og tænke sig at allerede dengang kunne man male 3D.

Billede15
Billede16Kusine Ane fortæller ivrigt om kapellet
Billede17
Billede18Repos eller malet – gæt selv
Turen går videre ad den nordlige sidegang, hvor vi kommer op til våbenhuset hvor vi kom ind, her findes krypten med kongebørnenes krypt.

Billede19Kongebørnenes krypt

Som man tidligere har kunnet se på billederne, er der flere etager i kirken, og turen går nu tværs over skibet. Ved den sydlige mur, finder vi blandet andet trappen op til kirkens museum, og korgangen ovenover koromgangen.

Billede20Lego modeller af kirken som den har set ud gennem tiden.

Når man kommer op på 1. sal, og står i enden af kirken og kigger ud i det gigantiske rum, så vil man, ca. midt på skibet, kunne se at der ligesom er et hak, det er som om at skibet ikke er lige så bredt hele vejen op. Synsbedrag? – niks, da man byggede dette, startede man fra hver sin ende, men desværre var katten rendt med målet, så skibet i sin vestende, er smallere end i østenden.

Billede21Skibet med ”hakket” ca. midt på.

Billede22Gangen over koret.

Billede23Christian den 4.’s kongeloge

Kirken har som sagt også sit eget museum, der er masser og se på.

Billede24

Billede25

Billede26

Udsigt over kirkens rum, her set ovenover kongeporten.

Billede27

Langs med den sydlige væg, findes flere sarkofager, den ene mere overdådige end den anden, vi lader billederne tale for sig selv.

Billede28

Billede29
Billede30
Billede31
Billede32
Udenfor igen, her ser man virkelig hvor stor kirken er

Billede33
Billede34

Lidt atypisk, så finder vi udenfor kirken også en kongegrav, det er Kong Frederik den 9. og Dronning Ingrids sarkofag. Kong Frederik den 9.s kiste blev oprindeligt placeret indenfor i Kong Christian den 9.s sarkofag, men efter ønske fra kongehuset, blev kisten flyttet ud i denne åbne begravelsesplads.

Billede35Dronning Ingrid ligger ligeledes begravet her.

At se Dronning Ingrids grav, fik også nogle minder frem. Under transporten af Dronning Ingrids kiste på hestevogn, gennem København, stod samtlige værn fanevagt på ruten, jeg havde selv den ære og stå fanevagt.

Som sagt er vi ikke dem der normalt kigger kirker, men der er SÅ meget at se i Roskilde Domkirke, at vi helt sikker skal over og se den igen, da vi slet slet ikke fik det hele med. Kusine Ane som går der hver dag, fortalte at hun opdager nye ting hele tiden.

Som en sidste afsluttende bemærkning, så kan man købe en bog, der fortæller rigtig meget om kirken, den er alle pengene værd, og super god og have med rundt.