Sådan gør vi vores vandtank, slanger og haner rene, indvendig. Mindst én gang om året, laver vi en "hovedrengøring" af vores vandtank, slanger og haner. Det kan ikke undgåes at der dannes alge belægninger og andet uønsket snask, som heller ikke er sundt og indtage.

Algebelægninger opstår mere hyppigt på gennemsigtige tanke og slanger, fordi der kan komme lys til, derfor er det optimale at både tank og slanger er farvede. Men uanset om tank og slanger er farvede eller ej, så er det nødvendigt og få systemet disinficeret.

vandtank 1

 

Der findes mange forskellige produkter på markedet, og ikke alt er lige godt, og noget er mere giftigt og bruge end andet, da vi bruger vognen rigtig meget, og ligeledes bruger alle dens funktioner, så vil vi ikke risikere noget, da man kan blive rigtig syg af de alger og bakterier der kan opstå i campingvognens system.disinfect

Vi bruger et produkt fra Matas som kort og godt hedder "Desinfektionsmiddel" og fåes til ca. 40,- for en liter. Vores vandtank er på 45 liter, den fyldes op med vand, tilsættes 1 liter desinfektionsvæske, hanerne åbnes og i løbet af et øjeblik begynder det og skumme i vasken, nu er både slanger og haner fyldt op med blandingen, til sidst bliver vandtanken fyldt helt op med vand, nu er hele systemet "sat i blød".
Husk også at åbne op for den varme hane, således at varmtvandsbeholderen bliver fyldt op med blandingen.

Efter at have stået på denne måde i 3 - 5 dage (det er formodentlig ikke nødvendigt med så lang tid), åbnes hanerne, og tanken tømmes via hanerne. Når tanken er tom, fyldes der rent vand på, og hanerne åbnes på ny og tanken køres tom igen, dette punkt gentages 4 - 5 gange, og så er systemet skyllet igennem.

Vi har brugt denne metode i flere år, og vi har aldrig oplevet missmag, mislugt eller tegn på algedannelse i systemet, heller ikke selv om vognen er blevet brugt hver weekend og i alle ferier igennem hele året.

Vi tømmer dog også altid både vandtank og varmtvandsbeholderen når vi forlader vognen.

Hvis du har en vogn med centralvarme, så bør du være opmærksom på, at fra og med Alde 3010, er varmtvandstemperaturen som standard sænket, derfor kan der i værste fald opstå legionella bakterier. Disse bakterier kan man til dels undgå ved at bruge funktionen i Aldes kontrolpanel, der opvarmer vandet til en temperatur hvor bakterierne ikke kan overleve. Men for at få både slanger og varmtvandsbeholderen ordentlig desinficeret, er det en god ide og skylle disse ting igennem, samtidig med at man renser sin vandtank, det gøres blot ved at åbne for varmtvandshanen, så vil systemet pumpe vandet fra friskvandstanken over i varmtvandsbeholderen.

Hvis din vogn er udstyret med en almindelig varmtvandsbeholder, så er det en god ide og få den skyllet igennem på samme måde, mindst een gang om året.