Mange campingvogne, autocampere og både er i dag udstyret med Alde Compact fyr. Denne varmeform vinder mere og mere indpas, da den for det første er billigere i drift, men også langt mere behagelig, fordi den giver en jævn varme og kan justeres på mange forskellige måder. Men et sådan anlæg skal naturligvis også vedligeholdes.

Billede1

I denne guide vil vi gennemgå, hvorledes vi aftapper, påfylder og lufter systemet ud, når vi udskifter glykolen, som er den væske der løber i radiatoren og gulvet.

Man kan jo selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor egentlig skifte væsken? - kort fortalt så nedbrydes de stoffer som glykolen består af, herunder også de stoffer som forhindre bakterier, de smørende egenskaber og selvfølgelig selve frostsikringen. Det er er lidt med forskel, i hvilke intervaller der bliver anbefalet og skifte væske i, i vores manual står der hvert 2. - 3. år, og da vi ikke ved hvor gammel væsken er, vælger vi og tage den sikre løsning.

Men først skal vi nørde lidt, om hvad det er vi har med at gøre, og hvorfor vi gør som vi gør.
Glykol, er et alkohol, som virker på samme måde som frostvæsken i din bil. Glykolen gør at radiatoren og rørene i gulvet ikke bliver frostsprængte. Alde anbefaler at man bruger Glykol af type Ethylenglykol. Forskellen på Propylenglykol og Ethylenglykol er at Ethylenglykol er klassificeret sundhedsskadeligt, det er Propylenglykol ikke.

Det kan ikke anbefales at bruge ren glykol i sit anlæg, det giver ganske vidst en bedre frostsikring, men glykolen er i sig selv ”tung”, og det vil kræve unødig energi at pumpe det rundt i systemet. Derfor blander man det op med demineraliseret vand.

Demineraliseret vand, er kort fortalt totalt afsaltet vand, eller sagt på en anden måde, ganske almindelig postevand, hvor alle mineraler er blevet fjernet. Men hvorfor fjerne mineraler?

Når man demineraliserer vand, så fjerner man også kalk, og eftersom vi har med nogle relative tynde rør og gøre, så vil kalk ret hurtigt kunne lukke dem til. Samtidig så kan vand indeholde mineraler som direkte kan nedbryde de aluminiumsrør som man bruger til gulvvarmen. Dertil kommer at almindeligt postevand kan indeholde bakterier, der kan forårsage biofilm, dette kan forringe varmeoverførselen, samtidig så kan disse bakterier også danne korrosive miljøer, der medfører korrosion, i værste tilfælde gennemtæring på metaldele.

Når vi skal blande glykolen og det demineraliserede vand, anbefales det at blande det 50:50, det vil sige halvt af hver, det giver en frostbeskyttelse på omkring – 35 grader.

Da glykolen som allerede er i systemet, jo ikke er helt giftfri, skal det naturligvis tappes af i en forsvarlig emballage, og afleveret på din lokale genbrugsstation, hvor det kan bortskaffes korrekt.

Så har vi lagt den samlede plan, nu til den praktiske udførsel – først skal vi naturligvis have tappet det gamle glykol af, under bunden af fyret, sidder der en aftapning, som går ud gennem bunden af vognen.

Billede2Bundproppen under vognen, sidder lige under fyret.

Bundproppen her, skrues af med en 6mm umbraco skrue, husk at det kun er aluminiumsrør, så ikke noget med at bruge den store rørtang hvis den ikke lige går løs. Husk selvfølgelig og have en spand eller andet der kan indeholde væsken, klar, så det ikke render i kloarken eller ud på jorden.

Billede3Væsken tappes af i en spand som har rigelig stor volume, da vi ikke helt ved hvor mange liter der er i systemet.

Når man nu alligevel har bundproppen af, og lige skal vente på at væsken render ud, så kast et blik på bundproppen, der sidder en gummipakning, det kunne jo være den trængte til at blive skiftet.

Billede4Gummipakningen tjekkes og udskiftes hvis der er behov for det.

billede5Tag 12V pumpen op af ekspansionsbeholderen, så der kommer luft til ”bagfra” så løber væsken lettere ud.

Når der ikke kommer mere ud, kan man med fordel lige hæve næsehjulet så meget som muligt, lade den stå et øjeblik, sænk igen til vandret, efter et øjeblik sænk så meget som muligt, hæv til vandret igen, så skulle alt den gamle glykol være ude. Husk at monter bundproppen igen.

Tips: Vil man gerne være helt sikker - så skru bundproppen i, hæld en 2-4 liter demineraliseret vand i ekspansionsbeholderen, start pumpen kortvarigt, vip vognen nogle gange, evt. ved hjælp af næsehjulet, og skue så bundproppen af igen, så skal man nok få resterne med ud.

Nu er vi klar til at genfylde systemet med nyt væske. Den væske som påfyldes systemet bør være færdigblandet inden påfyldning. Da glykolen er tungere end vandet, så vil der være en risiko for at glykolen bundfalder, og dermed vil der være væske i systemet som ikke er optimalt frostbeskyttet.

Som det første så fyldes beholderen bare op, og naturloven går sin gang, og væsken forsvinder nede i rørsystemet, når beholderen er tom, fyldes der igen op, til det ikke længere bare forsvinder, så skal vi have luftet ud.

Der findes 2 typer udluftningsventiler, en mekanisk, og en automatisk udluftning, på vores vogn er der 2 automatiske og en mekanisk.

Billede6Automatudluftning, som selv klare udluftningen, den eventuelle væske som slipper ud, forsvinder ud under bunden via slangen.

Billede7Den mekaniske udluftning, hvor man løsner fingerskruen og lukker luften ud af systemet.

Som navnet selvfølgelig antyder, så klare de automatiske selv udluftningen, den mekaniske er blot en ventil, nøjagtig som du kender det på dine radiatorer i huset. Da væsken stoppede med at synke, åbnes den mekaniske ventil en lille smule, og når luften kommer ud, er der igen plads til mere væske i systemet.

Ved aftapning kan man se hvor meget der bliver tappet af, og så har man en identikation om hvor meget der skal på igen, i dette tilfælde blev der tappet lige lidt over 8 liter af. Efter at have fyldt ca. 6 liter på, sank væsken ikke længere ved at løsne udluftningsskruen, der blev cirkulationspumpen så startet, så den kunne hjælpe med at få væsken rundt.

Billede8Ved at starte 220V pumpen på kontinuerlig drift, kører den konstant og pumper dermed væsken rundt i systemet.

Billede9
Hvis man vil have væsken hurtigere rundt, kan man sætte pumpen op i hastighed, standard er den sat til niveau 2.

Når man til sidste ikke længere kan åbne den mekaniske ventil uden at der bare kommer væske ud, er luften ude af systemet, og det er igen klar til brug.
Husk at ved påfyldning, så skal væsken typisk i kold tilstand være ved eller lige over minimums mærket, og når den er varm, udvider den sig, og vil gå op omkring max. Mærket. Man kan med fordel lige kigge i manualen til sin vogn og se om der er nogle specielle forhold for lige netop din vogn.

Efter at pumpen havde kørt et stykke tid, og der var påfyldt i alt ca 8 liter, blev fyret tændt og pumpen igen sat på konstant drift (normalt er den på termostatstyret drift og kører derfor kun når det er nødvendigt), efter et kort stykke tid, kan man mærke radiatoren og gulvvarmen blive varm.

Skulle man mod forventning have boble/klukke lyde i systemet, eller hvis varmen kun kommer ud i radiator/gulvet lige omkring fyret, kan man hæve snuden på vognen lade den stå i 5 minutter, sænke den og lade den stå der i 5 minutter, for til sidst og køre tilbage til vandret, tjek evt. med den mekaniske udluftning om der kommer luft ud.

Billede10Den nye væske er varmet op og står ved max mærket, så mængden af væske passer.

Billede11Pladen der sidder foran ekspansionsbeholderen er et glimrende sted til at notere på.

Foran ekspansionsbeholderen er der en plade, på bagsiden af denne har vi noteret hvad dato det er skiftet, hvor meget der er påfyldt og ikke mindst hvad forhold det er blandet i. På den måde er der ikke nogen label der bliver ulæselig eller falder af.

Selv om anlægget nu er klar til brug, så skal man påregne, at man skal lufte ud når anlægget har kørt nogle dage, og eventuelt også efterfylde anlægget. Så hvis du skifter væsken, og kører direkte på ferie, vil det være en god ide og have lidt færdigblandet væske med.

Hvis der efterfølgende kommer luftbobler i ekspansionsbeholderen, sluk da for pumpen et par minutter, så luftboblerne går i sig selv.

Kilder: Alde - Kabe

Tidsforbrug ca. 1 time.