Mange taler om kugletrykket, men hvad er det, er der nogle regler for det, er det overhovedet noget man som chauffør skal gøre sig nogle bekymringer om?

Billede1Kugletryk – nogen betydning?

Kugletrykket er nøjagtigt som ordet siger, trykket på kuglen – den kugle som er den eneste forbindelse mellem det trækkende køretøj og påhænget. Der er nogle lovformlige regler omkring kugletrykket, og så er der nogle ting hvor man bør bruge sin sunde fornuft.

De lovformlige regler siger at kugle trykket skal være 4% af påhængets totalvægt eller mindst 25kg. Det vil sige at hvis man har en vogn på 1500 kg i totalvægt, så skal kugletrykket være 60kg. Men nu er det ikke nok og forholde sig til vognens totalvægt og de 4% eller mindst 25kg. Trækket på bilen, har også nogle tekniske specifikationer som skal overholdes.

På trækket er der en typeplade, på denne plade kan man aflæse hvad det er for et træk, men vigtigst af alt, der er også en vægtangivelse, der fortæller hvor meget trækket må belastes med. På vores typeplade kan der her aflæses at trækket må belastes med 80 kg.

Billede2Typepladen på vores bil.

Men hvad gør man så her, typepladen siger 80 kg og et påhæng som vi har brugt som eksempel her, være 60 kg. Et anhængertræk er ikke bare et stykke jern, som man bare bestiller og bolter fast. De er lavet specielt til de enkelte biler, og ikke mindst er de godkendte igennem flere instanser til dette køretøj. I disse godkendelser tager man naturligvis også hensyn til hvad der giver den højeste sikkerhed. Der står ikke direkte noget sted at kugletrykket fx skal være 80 kg som i dette tilfælde. Men da trækket er designet specielt til bilen, er det det optimale kugletryk.

Mange der har kørt med et påhængskøretøj, har helt sikkert prøvet at få enten et for højt eller lavt kugletryk, med dertil hørende ustabil kørsel.
Hvis man kigger på sit træk, gerne lidt skråt fra siden af lidt på afstand, så kan man hurtigt se om bilens bagende dykker meget, eller bliver hævet op af påhænget, i dette tilfælde kan det som en grov tommelfingerregel give en indikation om at enten er kugletrykket for højt eller for lavt. Den mest sikker måde er selvfølgelig og benytte sig af en kugletryksmåler.

Billede3Alternativ kugletryksmåler, som findes i mere eller mindre alle husholdninger.

Kugletryks måleren, der fås i lidt forskellige udformninger, anbringes direkte i kuglekoblings skål, og påhængskøretøjet bringes til vandret, nu kan kugletrykket aflæses på skalaen.
Hvis man ikke lige har en kugletryksmåler, kan en ganske almindelig badevægt uden problemer benyttes, og den giver et lige så præcist måling. Hvis man bruger en badevægt, bør man bruge et stykke tømmer, der kan gå op i kuglekoblingsskål, så det ikke kan glide, og samtidig bør man bruge et bræt der er mindst lige så bredt som badevægten, så trykket ikke kommer på et koncentreret lille punkt på badevægten.

For at ”justere” på kugletrykket, kan det være nødvendigt at flytte rundt på det man har i vognen, har man fx forteltet til at ligge på gulvet i vognen, kan det ofte være et spørgsmål om at flytte det fx 20 – 30 cm frem eller tilbage (Se også: Lastning af campingvognen).

Hvis man agter fx og montere en mover, bør man inden montering tjekke hvad kugletrykket er. Men husk at det skal være på en køreklar vogn, således at man har både gasflasker, elkabel osv på rette sted. Forskellen på om man montere moveren foran eller bag ved hjulet kan have en meget stor indvirkning på kugletrykket, på vores forhenværende vogn, flyttede vi 35 kg på kugletrykket ved at montere moveren bag ved hjulet i forhold til foran! – havde vi monteret den foran hjulet, havde vi haft et kugletryk på 125 kg på en køreklar vogn.

Bemærk at et for højt eller lavt kugletryk kan give en højest ustabil kørsel, men ved at flytte rundt på godset i påhænget, kan man også få en meget ustabil og uhensigtsmæssigt kørsel, ved fx og flytte en større vægt enten helt ud i bagende eller helt frem, så der er mange ting at forholde sig til. Tungere ting som fx fortelt og den slags, bør altid lastes over akslen.

Kort sagt er kugletrykket mindst lige så vigtigt som alt andet tekniske på både det trækkende køretøj og påhænget. Det er derfor en rigtig god ide og tage en lille ”prøvetur” inden fx en tur sydover, den opmærksomme chauffør vil hurtig opdage hvis vogntoget ikke ligger stabilt.

En lille sidste sidebemærkning til kugletrykket og stabil kørsel – pump lidt ekstra luft i baghjulene, det kan give en meget anderledes og komfortabel kørsel.

Relateret emne: Lastning af campingvognen