Billede1

Hvert år køre mange tusinde turister, enten igennem eller til Tyskland. Mange af disse har et påhængskøretøj med sig. Det har i mange år været muligt at få en Tempo100 godkendelse til sit påhæng, så man man må køre 100 km/t på de tyske motorveje. I denne artikel kigger vi på hvordan det fungere, og hvad skal der til.

For at kunne få en Tempo100 er der nogle krav som påhænget skal opfylde:

 • Der skal være påløbsbremse
 • Der skal være en stabilisator monteret, denne skal opfylde kravene i ISO 11555-1
  Stabilisator kan undværes såfremt at påhængets tilladte totalvægt er mindre eller lige med bilens køreklare vægt jf. registreringsatttesten. 
 • Der skal være hydraulisk støddæmpere
 • Dækkene må højst være 6 år gamle
 • Dækkene skal have en hastighedskode på mindst L (120 km/t)

For at få en Tempo100 skal man omkring synshallen, her gennemgår synsmanden et skema, som bliver udfyldt med navn, adresse og specifikationerne på påhænget som skal have godkendelsen. Samtidig med undersøgelsen kontrollere han naturligvis at disse ting er som de skal være.

Langt det meste er blot en visuel kontrol af at tingene er monteret på vognen, og de opfylder kravene.

Dækkenes alder er noget som står påtrykt på selve dækket - læs evt. mere her Dæk og fælge – Campingvognens sko - hastighedskoden kan man ligeledes læse på dækket.

Formularens punkter er:

 • C.1: Indehavers navn, adresse og telefonnummer
 • J: Type af påhængskøretøj, her campingvogn
 • D.1: Mærke
 • D.2: Type, variant eller version
 • E: Stelnummer
 • A: Nummerplade
 • G: Egenvægt på påhænget
 • F.2: Totalvægt på påhænget

Herefter uden nummer:

 • Bremse
 • Hydrauliske støddæmpere
 • Dækkenes alder her uge 44 2016
 • Hastighedskode her er den S
 • Tilkoblingsanordning/stabilisator
 • Tilkoblingsanordning med stabilisator
 • En tilkendelgivelse fra synsmanden om at påhænget er egnet til Tempo100 og opfylder kravene. 
 • Det trækkende køretøjs egenvægt skal mindst være.... her 1300kg da det svare til totalvægten på påhænget

Billede2Formularen som synshallen udfylder og kontrollere efter.

Når dette er udfyldt er Tempo100 synet fuldført.

Mange vil sikkert tænke - hvad med det trækkende køretøj? - det er ret beset fuldstændig uinteressant i denne sammenhæng. Tempo100 gælder for påhænget, og så er det førens ansvar at det trækkende køretøj lever op til de krav der er. Kravet er egentlig kun at bilen skal have en køreklar egenvægt på mindst samme vægt som totalvægten på påhænget. Det vil samtidig også sige, at hvis du skifter bil så gælder din Tempo100 stadigvæk, hvis bilen selvfølgelig overholder kravene.

Som overskriften siger, så er dette en Tysk Tempo100, og den giver kun lov til at køre 100 km/t på de Tyske motorveje og ikke andre steder. Til gengæld så skal man ikke til periodisk syn som ved en dansk Tempo100. Det hænger sammen med at de tyske myndigheder ikke kan indkalde udenlandske køretøjer til periodisk syn. Til gengæld er det som sagt altid førens pligt at påhænget lever op til kravene både med alder på dæk osv.

Lidt afhængig af hvor travlt der er, så går der mellem 2 og 4 uger, så modtager man sin attest, som altid skal medbringes sammen med registreringsattesten, og et Tempo100 mærke, som skal klistres på påhænget.

Attesten som man modtager er et bevis på at påhænget lovligt må køre 100 km/t.

Billede3

Attesten som man modtager sammen med sit Tempo100 skilt.

Billede4Så er det bare og få mærket sat på vognen, og så er man klar. Vi har ikke kunnet finde nogle krav om placering af dette mærke, vi har sat det så det er synligt bagfra.

Husk at når turen går til Tyskland, så er det i mange byer og områder nødvendigt med et miljømærke, dette kan købes på synhaller m.v. Priserne kan variere lidt, men på dette link, kan man faktisk bestille det direkte i Tyskland til en pris (2017) på kun €6 hvilket er væsentlig mindre end herhjemme hvor de ofte koster omkring 150 - 170,-.

Køb miljømærket direkte i Tyskland her. Siden er på Tysk, men kan også findes på Engelsk ved at klikke her.