For år tilbage var blæsevarme langt den mest fremherskende opvarmning i campingvognen. Men efterhånden som tiden er gået, er centralvarme blevet en opvarmningsform i mange vogne. Men hvad er forskellen egentlig, og selvfølgelig er det ene bedre end det andet.

Billede1Blæsevarme vs centralvarme - fordele og ulemper

Som sagt, så er blæsevarme den opvarmningsform, som benyttes i en overvejende del af campingvognene, men hvorfor?


Svaret er helt klart pris og vægt – blæsevarmen består af en gasovn, som ikke fylder ret meget, og i de fleste tilfælde er udstyret med en blæser til at fordele varmen. Gasovnen leder varmen ud af fronten og via blæseren til en række slanger, der er ført rundt i vognen. Denne slange er oftest langt langs med ydervæggen, og perforeret med en skruetrækker på udvalgte punkter. Ud af disse huller kommer den varme luft op langs ydervæggene. Samtidig så er slangerne koblet til nogle ventiler rundt om i vognen, som kan åbnes eller lukkes efter behov.

Billede2Truma gasovn

Mange af de moderne ovne er udstyret med en termostatstyret blæser, som starter og stopper efter behov, oven kan ligeledes også være termostatstyret og skruer op og ned efter behov.

Af ekstraudstyr til disse ovne, kan man få en ultraheat, som er et elektrisk modul, som bliver monteret bag på ovnen, og ved hjælp af 230V kan give varme, og ligeledes også få varmen med rundt i slangerne. Man kan også bruge ultraheat og gas i kombination.

Billede3Ultraheat

Som sagt så er fordelene helt klart en forholdsvis billig pris for ovnen, og vægten er lav, og ikke mindst, så er der ikke ret meget vedligeholdelse. Men hvad så med ulemperne? – Blæsevarme er ikke støjfri, og fordelingen i en standardinstallation er ikke altid helt optimal, med kuldebroer som konsekvens. Blæsevarmen kan i kolde perioder også godt tage en del gas under brug.

Billede4Centralvarme princip

Centralvarme – også her er der selvfølgelig også fordele og ulemper, og ikke mindst så er virkemåden noget mere teknisk. Centralvarmen består af et lille fyr, som producere varme enten ved gas eller el. Fyret er forbundet med enten en radiator der går rundt langs med ydervæggene, eller ved rør der går i gulvet eller en kombination af disse. Både radiator og rør i gulvet er fyldt med vand hvor der er tilsat glycol, som frostsikre systemet.

Billede5Alde fyr

Fordelene ved dette er en jævn fordeling af varmen, det er sjældent at opleve kuldebroer og samtidig så har fyret en indbygget vandvarmer på 8 – 10 liter, så når fyret kører er der altid varmt vand – hvis man har valgt at fylde varmtvandsbeholderen (fyret kan fungere uanset om der er vand i vandvarmeren eller ej). Gasforbruget er væsentlig lavere end ved blæsevarme. Vognen kan bruges ved ekstreme temperature, hvor blæsevarmen vil kunne give nogle udfordringer, selve installationen er mere eller mindre lydløs ved brug.
Ulemperne er en væsentlig højere pris ved installation, en højere vægt, og noget mere vedligeholdelse

Men hvad skal man så vælge? – i min optik skal man skelne, centralvarme er ikke gratis, så hvis man campere mellem Påske og hen til efterårsferien, så er det intet problem med blæsevarme, med mindre man vil have den ekstra komfort som centralvarmen giver.

Hvis man bruger vognen året rundt, så bør man helt klart overveje en model med centralvarme.

Men hvad nu hvis man har en vogn med blæsevarme og gerne vil have centralvarme? – man kan selvfølgelig godt begynde og bygge sin vogn om, men det kræver en del! – rørene i gulvet er ikke ret store, og for at de kan give en jævn fordeling, så er rørene monteret med nogle alu plader, som leder og fordeler varmen ud over et større areal, hvilket vil sige at hele gulvet skal brækkes op. Radiatoren rundt langs med væggen, vil give nogle udfordringer og får ført rundt – summa summarum må være at det vil være et projekt som er urealistisk – set i forhold til hvad en anden vogn med dette monteret fra fabrikken af vil koste.