Gasblussene i campingvognen er et meget simple opbygget, og ikke det mest tekniske stykke udstyr, men alligevel er der nogle komponenter der kan drille. Her kommer et lille tip til fejlretning på komfuret.

Billede1Gasblusset

Gasblusset består af en brænder, en termoføler og eventuelt en tænder. Når man tænder for gasblusset, så skal man sikre sig at der ikke står og siver gas ud i rummet, hvis blusset går ud. Dette sikres ved hjælp af termoføleren. Flammen varmer føleren op.

Men hvis flammen går ud, og føleren kommer under en vis temperatur, lukkes der for gastilførelsen. Men hvad nu hvis blusset brænder godt nok, men stadig går ud, når man slipper regulatoren. Når man holder regulatoren inde og tænder blusset bliver termofølerens funktion sat ud af kraft, og først når den når en vis temperatur kan man slippe.

På billedet her ses i den røde ring termoføleren og i den blå ring ses tænderen, som sender en gnist til at tænde blusset med.

Billede2Termoføler og tænderen.

Som sagt, så vil blusset gå ud, hvis termoføleren ikke bliver varmet, dette kan ske hvis den flamme der går direkte ud på føleren, ikke er til stede. Hvis flammen udebliver kan man med en meget enkel operation afhjælpe dette. Den første løsning er super enkel, tag en almindelig køkkenkniv, og prøv at give hatten et lille kærligt dask med enden af enden af skaftet. Det kan i nogle tilfælde klare problemet. Men hvis dette ikke hjælper skal man en tand længere ned. Ved at skrue de 2 små skruer af, som her ses i de gule ringe, kan man komme en tand længere ned i blusset.

Billede3De to små skruer som holder ”hatten” på blusset fast.

Når hatten er afmonteret, kan man se de små spor hvori gassen/flammen bliver ledt ud. Hvis man kigger så ses det, at det ene spor går direkte ud til termoføleren, hvis der i sporet er lidt snavs – hvilket over tid ikke kan undgås der kommer – så vil føleren ikke blive varmet op, og blusset går ud. Sporene rundt, kan let rengøres fx med en tandbørste, karklud eller hvad man nu lige syntes passende. En vigtig ting her – brug ikke brandbare væsker eller andet til at rengøre med, det kan give livsfarlige fejlfunktion af blusset.

Billede4Sporene som kan være stoppet, og forhindre at termoføleren bliver varmet op.

Når ”hatten” er af, kan man i hullet i centeret se dyssen hvorfra gassen kommer op, denne kan naturligvis være stoppet, man kan forsigtigt prøve med lidt trykluft hvis det ikke hjælper og rense sporene. Men hvis dette heller ikke hjælper, bør man kontakte sin forhandler.