I vores lille kørevogn har vi en trolly vandtank. Den fungere fint nok, men vi syntes bare det er lettere og rare med en fast vandtank. Og da vi samtidig kan få lidt ekstra magasinplads, så var der ikke langt fra tanke til handling.

billede1Færdig monteret vandtank med overløb, aftapning, påfyldning og vandstandsmåler

Som det første er man jo selvfølgelig nødt til at gøre sig klart, hvor skal tanken placeres, hvor stor kan den være, er der nogle forhold der gør at det ikke kan lade sig gøre.

Vi havde nogle ønsker til projektet, det var:
• Tanken skal helst være gennemfarvet sort
• Tanken skal ikke være for stor, gerne omkring 35 liter
• Den skal kunne være i ”hullet” længst oppe mod fronten i bænken
• Der skal være overløb
• Der skal være ekstern aftapning

For at begynde med det sidste til først, så er der ikke så mange steder der var plads, så det gav sig selv. Der var den plads der var. Så bevæbnet med de mål der nu engang er givet af magasinets udformning, gik jagten på tanken ind. Som sagt vil vi gerne have en i gennemfarvet sort, dette fordi når der ikke kommer lys igennem, så mindsker det risikoen for alger og andet godtfolk, som vi helst er foruden.
Desværre viste det sig ret hurtigt, at vi ikke kunne få en standardtank i sort med de mål. Så er gode råd dyre, vi måtte gå på kompromis og vælge en vandtank i hvid. Næste ønske var ca. 35 liter, det kunne godt lade sig gøre, men så var den for høj, så vi havde nu indsnævret valgmulighederne til en vandtank fra camper på 45 liter. På denne tank er der som standard ikke hul til overløb (der er dog markering for det), og der er ej heller forberedt for ekstern aftømning, men tanken er i en god kvalitet og har en facon, som muliggør at det sagtens kan lade sig gøre og lave disse ting.

Når man nu måler ud til vandtanken, så skal man huske og holde sig for øje at der er ting der stikker ovenud af tanken, så det kan ikke hjælpe at man går helt til grænsen, vi har her beregnet ca. 8 cm luft over selve tanken. Og sidst men ikke mindst skal man selvfølgelig også tænke over, hvor påfyldningen kommer til at sidde, er der plads, sidder der evt. noget udvendigt på vognen, der gør at det ikke kan lade sig gøre osv.

Billede2Den nuværende installation

Den nuværende installation, gør at vi har et ledigt ”rum” under bænken, men det er helt oppe i front, og det er lidt træls og komme til, derfor et perfekt sted og bruge til en fast vandtank, det gør samtidig at den nuværende placering af vandtanken bliver ledig, og vi får adgang til dette via den serviceluge hvor vi normalt hiver vandtanken ind og ud.

Montering af den nye tank.
Den nye tank kommer med 32mm aftapningshul i bunden, hertil passer en standard studs, som man også bruger til eksempelvis håndvasken.

Billede3Bundventil i tanken

Inden man monteres aftapningen i bunden, er det en fordel og bestemme sig for, hvor tankens helt nøjagtige placering er, når man har den, er det nemt lige og mærke op, hvor man skal bore hullet til denne aftøming.
Studsen monteres let i det for lavede hul, hvor der også er forsænkning til selve ventilen. Bemærk at på bunden af tanken er der forhøjninger, dette gør at der kan komme luft ind under tanken, og dermed har kondens mulighed for at tørre ud, og ikke skabe en fugtskade på vognen. Hvis tanken leveres uden ”ben” så bør den monteres på trælister eller lignende, så der skabes luft mellem gulv og tank.

Som sagt skulle vil vi også have overløb på. Der er som standard ikke hul i tanken til overløb, men der er en markering, som indikere hvor man kan sætte den, og stedet giver også god mening.

Billede4Så er der lavet hul til overløbet.

Når tanken nu ligges ned, og aftømingsstudsen stikkes igennem det hul der er lavet i gulvet, kan man begynde og mærke op til de øvrige ting.

Vi havde fra starten af besluttet at vi vil have udvendig aftapnings mulighed, og hvorfor så det? – godt nok er der en prop indvendig som vi kan trække op, og tanken tømmes, men hvis vi fx blot skal tømme tanken fordi vi flytter plads, så er det lidt træls og skal flytte hynder m.m for at kunne komme ned i tanken, og dernæst så er det med til at danne grobund for bakterier, hver gang man åbner tanken og jager hånden og armen ned i den.
Man kan ikke bare lige købe et kit til den slags, så her må vi tænke kreativt. Løsningen blev en 3/8” kugleventil med håndtag og dertil 2 3/8” slangestudser (3/8” passer til 10mm slange). Hullet blev lavet så langt nede som overhovedet muligt og ude i hjørnet, grunden hertil er ganske enkelt at det var der, der var plads.

billede5Ekstern aftømnings mulighed

Den eksterne aftømning er samtidig sat sammen med overløbet, til gennemgangen gennem gulvet er der brugt et plastic T stykke, hvor benet går til aftapningshanen, og det andet ben går til overløbet. Placeringen er lavet med det for øje, at det er let lige og åbne servicelugen der sidder lige til venstre for hanen, og så er det nemt og åbne den.

Den opmærksomme læser vil selvfølgelig have bemærket at der sidder et filter på overløbet – og hvorfor så det? – vi ønsker et lukket system hvor der skal komme færrest mulige bakterier og andet uønsket kryb ind i vores friskvand, og da slangen går nedenud af vognen, er der ret beset fri adgang for fx insekter, til at kravle op igennem slangen og ind i tanken, det forhindres ved at der monteret filter, det filter der er brugt er et ganske almindeligt billigt brændstoffilter.

Næste step er montering af pumpen, her er der også en lille ting som man kan holde sig for øje. De fleste kender sikkert lyden af pumpen der brummer, nogle gange mere end andre, og især hvis den ligger helt nede på bunden af tanken, kan den have en træls lyd. Når man har monteret pumpen med elledningen igennem tankdækslet, kan man med ledningen sænke pumpen ned, så det passer med at den hænger 5 - 10mm over bunden, så slipper man for en del støj.

Billede6Hvis man afmåler slangen mellem gennemføringen og pumpen, kan man justere højden lidt, så pumpen ikke ligger på bunden af tanken og larmer unødigt.

Ellers er der ikke de store ben i dette, man skal have el ledningen igennem gennemføringen, og selve vandslangen forbindes på de to studser.

Så langt så godt, så skal vi have lavet påfyldningen, på tanken er der en lang 40mm studs, hvorpå vi skal have forbundet det udvendige påfyldningsdæksel. Som tidligere nævnt, så skal man lige kigge sig lidt for, her har vi nemlig mulighed for at kunne flytte lidt frem og tilbage, eftersom at der en fleksibel slange mellem tank og påfyldningsstudsen. Det letteste er og fjerne tankdækslet på selve påfyldningstudsen, og sætte den op mod væggen, den har en skrå hældning, og ud fra denne, kan man ret hurtig danne sig et overblik over hvor den skal sidde. Når man har bestemt sig, er det nemt og stikke en blyant gennem studsen og mærke op på væggen. Hullet til selve studsen laves nemt enten med et kopbor eller stiksav, her starter vi med at bore igennem indefra på vores mærke på væggen, og har dermed centrum. Med til selve påfyldningsstudsen medfølger der en pakning som skal på udvendig, og med den er det nemt og mærke op udvendig hvor stor hullet skal være. Husk hvis du bruger stiksav, så sæt fx malertape på foden så den ikke ridser siden når du saver.

Billede7Påfyldningsstudsen er monteret og forbundet med tanken.

Som det kan ses er der en lille ekstra studs på påfyldningsstudsen og en ledig studs på selve tanken, det er udluftningsstudsen, hvis man ikke har et overløb som vi har, så bliver der nødvendigvis være et sted hvor den luft der er i tanken kan komme ud når vi fylder vand på, så disse to forbindes med en almindelig 10mm vandslange.

Billede8Udluftningsslangen er her forbundet.

En sidste ting som stod på ønskesedlen var en tankmåler. Tanken er placeret på et sted hvor man ikke bare lige kan se den, så derfor vil det være rart og kunne se hvor meget vand der er tilbage i tanken. Til det har vi valgt Votronic tankmåler og display. Tankmåleren leveres med følere der kan tilpasses tanke fra 15 til 50cm dybde, og er meget nemme og korte af med en nedstryger eller andet egnet værktøj. I vejledningen til både føler og display er alt forklaret super godt, der er ikke noget og tage fejl af.

Billede9Føleren der skal monteres i vandtanken, leveres med ”pinde” der kan justeres efter behov.

Man finder et passende sted, og laver et 38mm hul, og så er det bare og monteres føleren. Når føleren er monteret, skal displayet monteres. Det er igen en individuel vurdering hvor den placeres, for vores vedkommende var der ikke så mange valgmuligheder, så det blev på enden af klædeskabet lige over bænken. Det gav så også den korteste vej med kabelføringen. Selve forbindelsen mellem føler, display og batteri er ganske enkelt, der er to kabler fra føler til display, og den tredje monteres på minus på batteriet eller stel. Fra displayet forbindes der en + og en – til batteriet, der sættes selvfølgelig en sikring imellem display og batteri på + ledningen.

Billede10Enkelt, pæn og funktionelt display

Displayet hopper med 10% af gangen så vandstanden er meget overskueligt. Displayet her lyser ikke hele tiden, når man trykker på knappen går det op til 100% og falder så til det aktuelle niveau, når der er gået 10 min går displayet automatisk ud. Også til displayet er der en rigtig fin og funktionel skabelon til at save efter.

Det sidste vi faktisk mangler nu er og bolte tanken fast. Tanken skal naturligvis sætte godt fast, hvis man fx kører med vand i tanken. Vi har valgt og sætte tanken fast med 6mm bræddebolte, der går igennem bunden, så sidder tanken godt og forsvarligt fast.

Det letteste er og bore oppe fra og ned, husk at tjekke nede under bunden først, så du ikke bore i en vange, gasrør eller elkabel. Når hullerne er boret, er det en rigtig god ide og komme tætningsmasse på bolthovedet. Hvis man kommer det i og omkring hullet, så bliver det trukket med op gennem hullet når du stikker bræddebolten igennem.

Billede11Kom tætningsmasse på bolthovedet, så slipper du for at få tætningsmassen med op gennem hullet.

Når boltene er skubbet op gennem hullerne, er det blot og sætte møtrikker på og spænde tanken fast. For at fastholde tanken mest optimalt har vi brugt lidt store spændeskiver under møtrikkerne, så kan den ikke flytte sig på nogen måder.

Billede12Tanken er nu boltet grundigt fast, hullerne er boret lidt skråt ind under tanken, og det samme på modsatte side, på den måde kan tanken ikke flytte sig ud af stedet.

En sidste ting vi skal have gjort er måske nok en af de vigtigste – vi skal have tætnet de huller vi har lavet i bunden, for at sikre at der ikke kommer fugt op i konstruktionen, ved siden af de slanger vi har ført gennem bunden, skal vi have lagt en fuge rundt om disse.

Billede13Der er tætnet rundt om slangerne, så der ikke kommer fugt op i konstruktionen.

Det var det, tilbage er der bare og prøve og fylde tanken og se om det hele fungere som det skal, og ikke mindst er tæt. Vi har ved denne lille manøvre fået et nyt magasin som vi bedre kan bruge da vi kan komme i det udefra.

Billede14Installationen er færdig, vi har fået et ”nyt” magasin, med adgang udefra gennem eksisterende serviceluge.