I Windows er der indbygget et kommandobaseret FTP klient, den har måske ikke lige det mest fancy brugerflade, men til gengæld så indeholder den nogle af grundlæggende funktioner, som kan gøre mange ting lettere hvis man arbejder med FTP. 

Lad os sige at du fx har en hjemmeside, hvor du har FTP adgang, så kan dette være et meget nyttigt værktøj til at downloaded/kopiere filer frem og tilbage på. Og har du samtidig lidt erfaring med DOS kommandoer, så er du allerede langt, da mange af disse UNIX kommandoer ligner DOS. Den mest skelsættende forskel er at alt er case sensitivt, hvilket vil sige at systemet kender forskel på store og småbogstaver. 

Et lille OBS her: klienten understøtter både SFTP/SSH, så webhoteller med dette, kan man altså også bruge klienten på. Så eneste forskel er at du ikke skriver open ftp.domænenavn.dk men istedet bruger open ssh.domænenavn.dk.

Billede1FTP klientens brugerflade

De kommandoer vi kigger på her, er open, prompt, cd, dir, bin, mget, get, delete, mdelete, pwd, close og bye.

For at starte FTP klienten åbner man blot en dos prompt, dette gøres enten via genvej eller kør => CMD - når dos prompten åbnes, vil den i de fleste tilfælde stå i den mapper som hører til dit login, det kunne være C:\Users\<dit brugernavn>\ - hvis du ønsker og fx kopiere nogle filer fra en ftp server, skal du være opmærksom på at klienten her henter til den mappe som du står i. Det er dog muligt og skifte den lokale mappe, dette gøres med kommandoen lcd, hvis du skriver lcd og trykker enter, vil du få at vide hvilken mappe du står i på din lokale computer. Hvis du ønsker og skifte til anden mappe kan du gøre dette ved fx og skrive lcd c:\testftp så skifter du mappe.

Hvis du ønsker og kopiere en eller flere filer til fx mappen c:\testftp så skal du skrive cd\ og trykke enter, så kommer du ud i roden af drevet, skriv herefter cd testftp og enter, så kommer du i den rette mappe.

OPEN:
For at starte FTP klienten skriver du ftp og trykker på enter, nu ændre prompten udseende og du er i "FTP mode". For at åbne FTP serveren bruger du kommandoen OPEN, ved at skrive open ftp.servernavn.domain du vil nu blive promptet for brugernavn og password, brugernavnet skrives i ren tekst, afslut med enter, herefter bliver du promptet for password, dette vil ikke blive vist overhovedet, du skriver dit password og afslutter med enter. Hvis du har skrevet passwordet korrekt vil du få "230 OK. Current restricted directory is /" hvilket betyder at passwordet er korrekt, og at du nu står i roden af FTP serveren.

Billede2

Nu er vi klar til at bruge FTP kommandoerne.

BIN (Binær mode):
Når man overfører filer via FTP anbefales det altid og overfører via binær overførsel, for at skifte til binær mode, skriver du blot bin i prompten, og du får en bekræftelse på at du er skiftet til binær mode.

CD (Change directory):
Hvis de filer du vil overfører er i en undermappe på FTP serveren, skal du skrive cd <mappenavn> (bemærk at det er casesensitiv!), skal du tilbage til roden af FTP serveren skriver du cd .. bemærk der er mellemrum mellem cd og .. - ved at bruge .. går du et niveau tilbage. Hvis du er inde i flere undermapper, kan du skrive cd / så kommer du direkte til roden.

DIR (Directory):
Ønsker du en oversigt over hvad den aktuelle mappe indeholder, så skriver du blot dir og trykker på enter, herefter får du en oversigt over indholdet. Husk at her kan du også bruge wildcards, hvis du fx vil se en oversigt over alle jpg filer der ligger i den aktuelle mappe kan du blot skriv dir *.jpg
Hvis du får mere indhold end der kan ses på et enkelt skærmbillede, så kan du bruge shift og pageup og pagedown til at bladre i resultatet. Du har desværre ikke som i DOS mulighed for at bruge fx dir /p.

PROMPT:
Når man kopiere filer, så vil FTP klienten som standard bede om bekræftelse ved hver enkelt fil, det vil sige du skal trykke på y og enter for hver enkelt, dette kan være en ret tidskrævende proces hvis der er mange filer. Med kommandoen prompt har du mulighed for at undertrykke dette. I prompten skriver du prompt no og trykker på enter, herefter vil du få en bekræftelse, hvor klienten skriver "Interactive mode off". Du vil nu slippe for at skulle bekræfte hver enkelt filhandling.

GET:
Hvis du blot skal kopiere en enkelt fil, så bruger du blot kommandoen get efterfulgt af filnavnet (husk at filnavnet er casesensitiv), afslut med enter, og du vil få en bekræftelse på at filen er overført.

Billede3

MGET (MultiGet):
Skal du overfører flere/mange filer, så bruger du kommandoen mget. Denne kan også bruges med wildcards, det vil sige at hvis du fx har en mappe på FTP serveren som indeholder en række txt filer, så kan du ved at bruge kommandoen mget *.txt overfører alle filerne med ekstensionen txt, har du brugt kommandoen prompt no først, vil du ikke blive bedt om at bekræfte hver enkelt overførsel.

DELETE (Slet) & MDELETE (MultiSlet):
Delete og Mdelete kan du sammenligne med get og mget, bortset fra at disse ikke kopiere men sletter, ligheden er at du kan bruge dem på samme måde med wildcards som get og mget. Husk blot at her er der ikke nogen "skraldespand" hvis du får slettet noget ved en fejl. Delete bruges ved enkelte filer, og Mdelete ved flere/mange filer. Også her kan du undertrykke prompten med bekræftelse af filkommandoer ved at bruge prompt no først.

PWD:
PWD står ikke for password som man ellers godt kunne have en association til, det står derimod for "Print Working Directory", og giver dig helt enkelt et status på hvilken mappe du står i på FTP serveren. Hvilket kan være meget nyttigt hvis man har bevæget sig dybt ind i mappe hirakiet.

CLOSE:
Hvis du vil afslutte den aktuelle FTP forbindelse og fx gå til en anden FTP server, bruger du kommandoen close, som lukker den aktuelle forbindelse men lader brugerfladen stå i FTP mode.

BYE:
For at afslutte FTP klienten skiver du blot bye og trykker på enter, og så er du tilbage til den gammelkendte dos prompt igen.

Husk at når du arbejder i dette miljø, så er både filnavne og mappenavne casesensitive, så hvis mappen fx hedder BackUp og du vil skifte til den, skal du altså skrive cd BackUp.

Der findes, som du også kan se, hvis du skriver ? ved prompten, flere kommandoer. Man kan fx både oprette og slette mapper, samt meget mere. Du kan naturligvis også - hvis du har rettigheder til det på FTP serveren, kopiere filer fra din computer og til FTP serveren, dette gøres med kommandoen put eller mput, som igen er til henholdsvis enkelte eller flere filer. Også her har du muligheder for at bruge wildcards.

Hvis du vil se lidt info om en enkelt kommando, kan du i prompten skrive ? <kommandoens navn> og trykke enter. Du kan også skrive kommandoens navn i google så kan du sagtens finde flere eksempler på bruge og betydningen af disse.

Håbet og formålet med denne lille artikel, er at give dig som læser, en viden om muligheden i dette lille værktøj, som bare ligger i baggrunden og venter på at blive brugt. Mange fravælger og bruge disse værktøjer, for man alt for ofte er blevet vænnet til den grafiske brugerflade, hvor man bare kan flytte rundt med musen osv. Jeg bruger selv dette værktøj rigtig meget, især i forbindelse med backup af hjemmeside, upload af større mængder materiale osv.