Campingvogne har mange forskellige indretninger, herunder naturligvis også mange forskellige sengeindretninger. Vi vil her prøve og komme omkring de forskellige typer og fordele/ulemper.

Billede1Delvis fristående seng, med let adgang fra den ene side og fodende.

Den første vi her ser, er den delvis fritstående seng. Den giver god adgang, da hele den ene langside og fodende er fri. En kvadratisk seng giver også et par andre fordele, den første er at den ikke mangler et hjørne som man ser på den franske seng, og giver dermed større liggeflade.

Det er nemmere og købe standard madrasser, topmadrasser lagner mv. og så giver den et fantastisk magasin, der er rigtig meget plads i dette magasin, og adgang er let, enten via en serviceluge udefra, eller ved simpelthen og løfte sengen indenfor. I mange vogne har man ligeledes udstyret sengerammen med gasfjedre, så den er lettere og løfte. Den største ulempe er naturligt at der ikke er adgang fra begge langsider af sengen.

Den delvis fritstående seng, findes også i mindst en anden variation, nemlig hvor man skubber en vis del af sengen ind, når den ikke er i brug, og giver dermed lidt mere gulvplads.

Den fritstående seng, giver helt naturligt flere fordele, der er adgang fra 3 sider, den er ofte kvadratiske med deraf samme fordele som den delvis fritstående. Også her er der et fantastisk magasin under sengen, som her dog har den begrænsning, at den i langt de fleste tilfælde kun har adgang indefra, da der ikke er mulighed for en serviceluge udefra.

En ulempe ved denne sengeindretning, er den plads den kræver. Man ser denne type, hvor hovedgærdet enten er op ad for- eller bagende eller op ad en langside i vognen, men tager naturligt en del plads. Det er derfor nødvendigt at komme op i en vis størrelse vogn for at det kan lade sig gøre.


Billede2

Fritstående seng, så tæt på sengen derhjemme som det kan komme.

Tværstående seng

Tværstående seng giver en god kvadratisk liggeflade, i lighed med den fritstående, her er der dog nogle udfordringer i forbindelse med ind- og udstigning, som man skal forholde sig til. Ofte så er adgangen begrænset af anden inventar der gør at ind og udstigningsstedet bliver smalt, og ikke for fx en dårlig ryg.

Sengen har dog også nogle rigtig gode fordele, den har en lang liggelængde – nemlig lige så lang som vognen er bred, hvilket er en fordel for høje personer. Også her kan man udnytte det store magasin under sengen, dog ofte med den begrænsning, at det kun er udefra der er adgang.

Man kan ofte godt løfte sengerammen indefra, men på grund af anden inventar, kan det godt give lidt udfordringer i forbindelse med at tage ting ud og ind af magasinet, også i forhold til størrelsen af disse ting.


Billede3

Tværstående seng, giver en god liggelængde til gavn for især høje personer

Enkeltsenge

Enkeltsenge, er en af de kendte og meget brugte sengetyper, især for egoistvogne. Denne type giver ofte også mulighed for at bruge standard madrasser, topmadrasser og lagner, da de ofte er i standardmål.

En klar ulempe ved enkeltsengen er magasinet – dybden på magasinet, er begrænset af sengens bredde, hvilket i nogle tilfælde kan begrænse indholdet i magasinet, det kan fx være en udfordring med et bord, som i mange tilfælde er bredere end magasinet.

Til gengæld er der i de fleste tilfælde god adgang til magasinerne, både indefra men også udefra via serviceluger, og da magasinet ikke er så dybt, gør det at godset i magasinet ikke glider og ligger langt væk fra lugen. Ind- og udstigning har nogle gode egenskaber, da man ikke skal hen over sin sengepartner. Hvilket så også giver nogle udfordringer i forbindelse med størrelsen af vognen, da indretningen kræver lidt plads.

Problematikken vedr. den manglende dybde, har nogle producenter dog taget til sig, og har lavet en ”mellemløsning” – man hæver simpelthen gulvet lidt, på den måde, får man magasinet i fuld vognbredde, og kan fx der have sit bord. Det gods der evt. ligger oven på bordet, vil så også have den fordel, at det pga. sengenes sider, ikke kan rykket sig frit rundt i magasinet.

En lille tilføjelse skal knyttes til enkeltsengene – ofte så er der fra fabrikantens side, lavet – det der i dagligt tale kaldes ”lørdagsudtrækket”, det er kort sagt lameller, der typisk er sat sammen af et bredt PVC bånd i hver sin side, og ligger, når det ikke er i brug, i/eller under natbordet. Det kan så trækkes ud efter behov, og man får en stor dobbeltseng ved hjælp af de medfølgende hynder der ligges på lamellerne.


Billede4

Enkeltsenge – her med hævet gulv, der giver en fantastisk plads til fx bord.


Billede5

Set udefra, her kan man se hvor meget det giver når gulvet bliver hævet.

Den franske seng

Den franske seng – navnet er almindeligt kendt, men er det en franskmand der har opfundet den eller? – navnet kommer kort og godt af at der er væg på 3 sider. Denne indretning er nok en af de mest kendte, nogle elsker den, andre hader den. I lige linje med de øvrige er der selvfølgelig fordele og ulemper.

En fordel er den pladsbesparende udformning, hvor man kan tilpasse sengens skrå kant, og dermed få plads til den i næsten alle indretninger. Magasinet er ikke helt så nemt og udnytte som på en kvadratisk seng, på grund af den skrå kant. Madrassen/topmadrassen er ofte speciel, da det skrå snit ikke altid er ens fra vogn til vogn.

Adgangen til magasinet er i langt de fleste tilfælde, både inde- og udefra. Ind og udtagning af gods, kan være begrænset indefra på grund af anden inventar.
Ind og udstigning af den franske seng kan også være en udfordring for den der ligger inderst, da ind- og udstigningsstedet kan være relativt smalt.


Billede6

Den kendte franske seng, som er kendt af næsten alle.

Køjesenge

Til sidst er der køjesengen, som er super når børnene eller børnebørnene skal med på tur. Der kan der også være lidt forskel på indretningen, da nogle vogne har to køjer, hvor man i andre vogne kan få 3 køjer. Og nogle er placeret i enden af vognen og andre på langsiden af vognen.

Billede7

Køjeseng til de mindste.

Det var omkring de faste senge i vores rullende sommerhus. I moderne vogne kan man efterhånden også få en masse tilbehør til sin seng, og næsten uanset hvad det er for en, så kan der fx tilkøbes elevation eller anden manuel funktion så hovedgærdet kan løftes. Kraftigere/bedre madrasser, speciel topmadrasser osv.